Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») icon

Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)НазваниеПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
страница3/4
Дата конвертации26.07.2013
Размер309.25 Kb.
ТипПримерная программа
1   2   3   4

27

Сөякле балыклар.
Әңгәмә.

Катнаш дәрес

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Барлык сөякле балыкларның да гомуми бил-геләрен, әһә-миятләрен, ки-мерчәкле ба-лыклардан ае-рымлык якларын танырга өйрәнү.

Осетрсы-ман

нар, сөләйман балык сыманнар, алабуга-сыманнар, карпсыман-нар.28

Балыкларның күптөрлелеге.
Әңгәмә.

Алган белемнәрне гомумиләштереп кабатлау дәресе.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
29

Хордалылар тибы бүлеген кабатлау дәресе.Зачет дәрес.30

Җир-су хайваннары классы.
Практик дәрес.

Яңа теманы өйрәнү һәм беренчел ныгыту дәресе.

Эш дәфтәрлә-рен тутыру

Лаборатор эш №10 “Җир – су хайваннарының төзелешен өйрәнү”

Бу класс вәкилләренә гомуми характеристика бирә белү, безнең якларда яшәүче җир-су хайваннарын танырга өйрәнү.

Аяксызлар, койрыклы-лар, койрыксыз-лар.31

Сөйрәлүчеләр яки рептилияләр классы.
Практик дәрес.

Яңа теманы өйрәнү һәм беренчел ныгыту дәресе.

Эш дәфтәрлә-рен тутыру

Лаборатор эш №11 “Сөйрәлүчеләрнең әйләнә –тирәгә яракла-

Шулары.

Сөйрәлүчеләрнең рәсемнәре, юеш препаратлары белән эш иткәндә, аларның гәүдә-ләрендәге төзелеш үзенчәлегенә игътибарлы булырга.

Тәңкәтире-ле

ләр, вараннар, еланнар.32

Сөйрәлүчеләр от-рядлары.
Әңгәмә.

Катнаш дәрес.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Сөйрәлүчеләр-нең яшәү тирәленә җайлашу билгеләрен өй-рәнү.

Ташбакалар, крокодиллар.33

Кошлар классы.
Практик дәрес.

Яңа теманы өйрәнү һәм беренчел ныгыту дәресе.

Эш дәфтәрлә-рен тутыру

Лаборатор эш №12 “Кошлар-ның тышкы төзелешен өйрәнү”.

Кошларның гәүдәләрендәге очуга җайлаш-канлык билге-ләрен ачыклау.

Пингвиннар.34

Кошлар отрядлары. Тәвасыманнар. Нандусыманнар, казсыманнар.
Әңгәмә.

Катнаш дәрес.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Бу класс вәкил-ләренең йөгерүгә, йөзүгә җайлашуларын ачыклау. Пингвиннар һәм тәвә кошларының тән төзелешендәге охшашлык, аерымлык якларын таный белү.

Тәвә кошы, нанду, казуар, аккош.35

Ерткыч кошлар отряды. Ябалаклар, тавыксыманнар.
Әңгәмә.

Катнаш дәрес.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Ерткыч кошларның табигатькә салган файдалы, зыянлы якларын искә төшерү.Үз-үзләрен тотышларында үзенчәлекле билгеләрен ачыклау.

Көндезге ерткыч кошлар, ябалаклар.36

Чыпчыксыманнар отряды. Озын сыйраклылар.
Әңгәмә.

Катнаш дәрес.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Кошларның сөйрәлүчеләргә караганда югарырак төзелешле булуларын ачыклау.

Кәрлә тургай, шәһәр карлыгачы, керәшәләр, сазлык челәне, ләк-ләк.37

Имезүчеләр классы. Сумкалылар, бөҗәк ашаучылар отряды.
Әңгәмә.

Катнаш дәрес.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Отрядка гомуми характеристика бирергә өйрәнү. Аларның үрчүләрен, туклануларын, схема аша истә калдырырга өйрәнү

Берьюллы-лар, күкәй салучылар, чын җән-лекләр асклассы, кулканатлы-лар.38

Имезүчеләр отрядлары. Кимерүчеләр, куянсыманнар.
Лекция.

Яңа теманы өйрәнү һәм беренчел ныгыту дәресе.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Бу отрядка керүче вәкилләрнең яшәү тирәлеген, туклануын, төзелешен өйрәнергә.

Тиенсыман-нар, тычкансы-маннар.39

Китсыманнар, хортумлылар, ерткычлар.
Әңгәмә.

Катнаш дәрес.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Төзелешендәге үзенчәлекле билгеләрен өйрәнү, Кызыл китапка кертелгән кайбер хайваннарның саклау чараларын ачыклау.

Ишкәгаяк-лылар, этсыман-нар, аюлар, мәчесыман-нар.40

Партояклылар, тактояклылар отрядлары.
Әңгәмә.

Катнаш дәрес.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Безнең якларда яшәүче тактояклы, партояклы хайваннарны танырга өйрәнү.

Тояк, мөгезләр, катлаулы ашказаны, күшәм.41

Приматлар отряды.
Лекция.

Алган белемнәрне гомумиләштереп кабатлау дәресе. Зачёт.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Ни өчен кешене приматлар отрядына кертүләрен искә төшерү. Эволюцион схема аша кешенең килеп чыгышын сөйләргә өйрәнү.

Ярыммаймыллар, югары приматлар, кешесыман маймыллар.42

^ Органнар һәм органнар сис-темалары төзелешенең һәм функция

ләренең эволю-

циясе.

Тән япмалары.


14

Практик дәрес.

Яңа теманы өйрәнү һәм беренчел ныгыту дә-ресе.

Эш дәфтәрлә-рен тутыру

Лаборатор эш №13 “Тән япмаларының үзенчәлекләрен ачыклау.”

Умырткалы хайваннарның тән япмаларындагы 3 катлау күзәнәкне истә калдыру, таблица аша танып белергә ирешү.

Кутикула, чын тире, яссы эпителий.43

Терәк хәрәкәт системасы.
Әңгәмә.

Катнаш дәрес.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Таблицалар ярдәмендә терәк хәракәт системасын төрле организмнарда чагыштырып өйрәнү.

Хәрәкәт төр-ләре: Амеба-сыман, мус-куллар ярдә-мендә.Тән куышлыкла-ры: беренчел, икенчел, катнаш.44

Хайваннарның хәрәкәт итү ысуллары. Тән куышлыклары.
Практик дәрес.

Катнаш дәрес.

Эш дәфтәрлә-рен тутыру

Лаборатор эш №14. “Хайваннарның хәрәкәт итү ысул-

ларын өйрәнү”.

Умырткалы хайваннарның хәрәкәт итүләрен түбән төзелешлеләрдән югары төзелешлеләргә таба эволюцион схема ярдәмендә өйрәнү.

Амебасыман хәрәкәт, керфекчек-ләр ярдәмендә хәрәкәт, мускуллар ярдәмендә хәрәкәт итү.45

Сулыш органнары һәм газлар алмашу.
Практик дәрес.

Катнаш дәрес.

Эш дәфтәрлә-рен тутыру

Лаборатор эш №15 “Хайванарның сулау ысулларын өйрәнү.”

Умырткалы хайваннарның сулыш органнарын танырга өйрәнү.

Газ алмашу, трахеялар, бронхлар, үпкә бүлгеләре.46

Аш кайнату органнары. Матдәләр алмашы һәм энергия әверелеше.
Лекция.

Яңа теманы өйрәнү һәм беренчел ныгыту дәресе.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Туклану һәм ашкайнатуның әһәмиятенә төшенү.

Матдәләр алмашы, ферментлар, энергия әверелеше.47

Кан әйләнеше системасы. Кан.
Әңгәмә.

Катнаш дәрес.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Умыркалы хайваннарның кан әйләнеше түгәрәкләрен схема аша сөйләргә өйрәнү.

Йөрәк, капилләр-лар, веналар, кан системасы, кан күзәнәк-ләре.48

Бүлеп чыгару органнары.
Әңгәмә.

Катнаш дәрес.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Бүлеп чыгару органнарын чагыштырып сөйләргә өйрәнү.

Каналчык-лар, бөерләр, сидек юлы, сидек куыгы.49

Нерв системасы. Рефлекс. Инстинкт.
Практик дәрес.

Алган белемнәрне гомумиләштереп кабатлау дәресе.

Эш дәфтәрлә-рен тутыру

Лаборатор эш №16 “Хайван-нарның ярсытуга җавап реакциясен өйрәнү.”

Дәреслек, таблицалар.

Ярсынучан-лык, нерв төене, нерв боҗрасы, баш мие, арка мие, рефлекс.50

Сизү органнары. Организмның эшчәнлеген көйләү.
Практик дәрес.

Яңа теманы өйрәнү һәм ныгыту дәресе.

Эш дәфтәрлә-рен тутыру

Лаборатор эш №17 “Хайван-нарның сизү органнарын көйләү”

Хайваннарның тышкы тирәлектән кирәкле информацияне сизү органнары аша алуларына инандыру.

Катлаулы фасеткалы күз, сыеклык ярдәмендә регуляция.51

Нәселне дәвам итү. Үрчү органнары.
Әңгәмә.

Яңа теманы

өйрәнү һәм беренчел ныгыту дәресе.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Умырткалы хайваннарның, үрчү органнарын рәсемнәрдән танып өйрәнү, тереләй тудыруның өс-тенлекле якла-рына төшенү.

Үрчү, гермафро-дитлар, орлык юллары, плацента,52

Хайваннарның үрчү ысуллары. Аталану.
Лекция.

Катнаш дәрес.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Дәреслек, таблица, ноутбук.

Орлык юллары, күкәйлекләр.53

Хайваннарның әверелешле һәм әверелешсез үсүе.
Практик дәрес.

Яңа теманы

өйрәнү һәм беренчел ныгыту дәресе.

Эш дәфтәрлә-рен тутыру

Лаборатор эш №18 “Хайваннарның яшен билгеләү.”

Тулы һәм тулы булмаган үсешне дәреслектәге схема аша өйрәнү.

Әверелешсез үсеш, әверелешле үсеш.54

Хайваннарның гомер озынлыгы, һәм аны периодларга бүлү.
Әңгәмә.

Катнаш дәрес.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Дәреслек, таблица.

Хайваннарның җенси өлгерүе.55

Органнар һәм органнар системалары төзелешенең һәм функцияләренең эволюциясе дигән бүлекне кабатлау дәресе.Зачет дәрес.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.

Мөстә-кыйль эш. Тест.

56
1   2   3   4Похожие:

Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Рабочая программа элективного курса «Молекулярная биология» для 10 классов составлена на основании следующих документов
Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Рабочая программа элективного курса «Молекулярная биология» для 10 классов составлена на основании следующих документов
Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©zazdoc.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы