Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») icon

Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)НазваниеПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
страница2/4
Дата конвертации26.07.2013
Размер309.25 Kb.
ТипПримерная программа
1   2   3   4^ КУРСНЫҢ ЭЧТӘЛЕГЕ

Кереш.

2 сәгать.

Зоология фәненең үсеш тарихы. Хәзерге заман зоологиясе.


Хайваннарның күптөрлелеге. Иң гади төзелешлеләр.

2 сәгать.

Иң гади төзелешлеләргә гомуми характеристика. Иң гади төзелешлеләрнең күптөрлелеге.


^ Күпкүзәнәкле хайваннар, умырткасызлар.

20 сәгать.

Болытсыманнар тибы. Эчәккуышлылар тибы. Эчәккуышлыларның күптөрлелеге. Яссы суалчаннар тибы. Йомры суалчаннар тибы. Боҗралы суалчаннар тибы. Боҗралы суалчаннарның күптөрлелеге “Суалчаннар” бүлеген кабатлау дәресе. Моллюскалар тибы. Моллюскаларның күптөрлелеге. Энә тирелеләр тибы. Буынтыгаяклылар тибы. Кысласыманнар. Үрмәкүчсыманнар классы. Талпаннар. Бөҗәкләр классы. Класска гомуми характеристика. Бөҗәкләр классы. Таракансыманнар, турыканатлылар, эскәккойрыклылар, көнлекчеләр. Бөҗәкләр классы. Энә караклары, бетләр, коңгызлар, кандалалар. Бөҗәкләр классы. Күбәләкләр, тигезканатлылар, икеканатлылар, борчалар. Бөҗәкләр классы. Элпәканатлылар. Буынтыгаяклылар тибы бүлеген кабатлау дәресе. Хордалылар тибы. Башсөяксезләр астибы.


Умырткалылар.

17 сәгать.

Балыклар класслары. Кимерчәкле балыклар классы. Сөякле балыклар. Балыкларның күптөрлелеге. Хордалылар тибы бүлеген кабатлау дәресе. Җир-су хайваннары классы. Сөйрәлүчеләр яки рептилияләр классы. Сөйрәлүчеләр от-рядлары. Кошлар классы. Кошлар отрядлары. Тәвасыманнар. Нандусыманнар, казсыманнар. Ерткыч кошлар отряды. Ябалаклар, тавыксыманнар. Чыпчыксыманнар отряды. Озын сыйраклылар. Имезүчеләр классы. Сумкалылар, бөҗәк ашаучылар отряды. Имезүчеләр отрядлары. Кимерүчеләр, куянсыманнар. Китсыманнар, хортумлылар, ерткычлар. Партояклылар, тактояклылар отрядлары. Приматлар отряды.


^ Органнар һәм органнар системалары төзелешенең һәм функцияләренең эволюциясе.

14 сәгать.

Тән япмалары. Терәк хәрәкәт системасы. Хайваннарның хәрәкәт итү ысуллары. Тән куышлыклары. Сулыш органнары һәм газлар алмашу. Аш кайнату органнары. Матдәләр алмашы һәм энергия әверелеше. Кан әйләнеше системасы. Кан. Бүлеп чыгару органнары. Нерв системасы. Рефлекс. Инстинкт. Сизү органнары. Организмның эшчәнлеген көйләү. Нәселне дәвам итү. Үрчү органнары. Хайваннарның үрчү ысуллары. Аталану. Хайваннарның әверелешле һәм әверелешсез үсүе. Хайваннарның гомер озынлыгы, һәм аны периодларга бүлү. Органнар һәм органнар системалары төзелешенең һәм функцияләренең эволюциясе дигән бүлекне кабатлау дәресе.


^ Хайваннарның үсеше һәм җирдә таралып урнашу закончалыклары

5 сәгать.

Хайваннар эволюциясен исбатлау. Эволюциядә биологик күптөрлелек, аның нәтиҗәсе. Ч. Дарвин хайваннар дөньясы эволюциясе сәбәпләре турында. Төрләрнең күптөрлелеге. Тереклек итү ареаллары. Миграцияләр. Хайваннарның үсеше һәм җирдә таралып урнашу закончалыклары дигән бүлекне кабатлау дәресе.


Биоценозлар.

4 сәгать.

Табигый һәм ясалма биоценозлар. Тирәлек факторлары. Туклану чылбырлары. Энергия агышы. Биоценозлар. Алар арасындагы бәйләнеш.


^ Хайваннар дөньясы һәм кешенең хуҗалык эшчәнлеге.

6 сәгать.

Кеше һәм аның эшчәнлегенең хайваннарга йогынтысы. Эволюцион процесста хайваннар дөньясының аталана баруы. Хайваннар дөньясын саклау турында Россия законнары. Хайваннардан рациональ файдалану. Кеше эшчәнлегенең биосферага йогынтысы. Глобаль экологик проблемалар. Җәмгыять һәм әйләнә-тирә мохит. Йомгаклау дәрес.

^ Дәреснең темасы

Сәгать саны

Дәрес тибы

Дәреснең төре

Укучы-ларның эшчәнлеге

^ Укучыларның белемнә-рен тикшерү. Лаборатор эшләр

Белем һәм күнекмәләр

Төп төшенчәләр

Үткәрү вакыты

план

факт

1

Кереш.

Зоология фәненең үсеш тарихы.


2

Әңгәмә.

Алган белемнәрне гомумиләштереп кабатлау һәм системалаштыру дәресе.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Хайваннар дөньясының табигый клас-

сификациясен өйрәнү, казылма табылдыкларны өйрәнүче галимнәр белән танышу.

Зоология.

Систематик категория-ләр.2

Хәзерге заман зоологиясе.
Әңгәмә.

Алган белемнәрне гомумиләштереп кабатлау һәм системалаштыру дәресе.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Хайваннарны өйрәнүче фән-нәрне чагыштыру, охшаш һәм аерымлык якларын ачыклау.

Хайваннар эволюциясе, зоогеогра-фия, этология, энтомоло-гия, плстидлар,3

^ Хайваннарның күптөрлелеге. Иң гади төзелешлеләр.

Иң гади төзелеш-леләргә гомуми характеристика.


2

Практик дәрес.

Яңа теманы өйрәнү һәм беренчел ныгыту дәресе.

Эш дәфтәрлә-рен тутыру

Лаборатор эш №1. “Суда яшәүче иң гади төзелешле-ләрнең күп төрлелеге белән

танышу”

Иң гади төзе-лешлеләрне таный белү, систематик төркемнәрне аера белү.

Тамыраяк-лылар, кояш-сыманнар,

Споровик-лар.4

Иң гади төзелеш-леләрнең күптөр-

лелеге.
Лекция.

Яңа теманы өйрәнү һәм беренчел ныгыту дәресе.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Иң гади төзе-лешле паразит организмнарны

рәсемнәрдән, юеш препаратлардан таный белергә өйрәнү.

Инфузория-леләр, колония-леләр, камчы-лылар.5

^ Күпкүзәнәкле хайваннар, умырткасызлар.

Болытсыманнар тибы.


20

Әңгәмә.

Катнаш дәрес.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Болытсыманнар тибына керүче организмнарның гәүдә өлешләрен гади төзелешлеләр белән чагыш-тырырга өйрәнү, әһәмиятләренә төшенү.

Пыяласы-маннар, гадиләр, известьлеләр.6

Эчәккуышлылар тибы.
Лекция.

Яңа теманы өйрәнү һәм беренчел ныгыту дәресе.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Эчәк-куышлыларга гомуми харак-теристика бирергә өйрәнү, болытсыманнар белән охшаш якларын ачыклау.

Нурлы сим-метрия, эчәк куышлыгы, чаккыч күзә-нәкләр.7

Эчәккуышлылар

ның күптөрлелеге.
Практик дәрес.

Катнаш дәрес.

Эш дәфтәрлә-рен тутыру

Лаборатор эш №2. “Эчәккуышлыларның күртөрле-леге белән танышу, аларның тән куышлы-гын өйрәнү.”

Табигатьтә һәм кеше тормышында эчәккуышлылар-ның әһәмиятен ачыклау. Рәсемнәрдән бу класс вәкилләрен танырга, белергә ирешү.

Гидроидлар, мәрҗән по-липлары.8

Яссы суалчаннар тибы.
Практик дәрес.

Яңа теманы өйрәнү һәм беренчел ныгыту дәресе.

Эш дәфтәрлә-рен тутыру

Лаборатор эш №3. “Яссы суалчаннар

ның яшәү тирәлегенә җайлашу-ларын ачыклау”.

Паразитларча яшәү рәвешен ачыклау. Эчәккуышлылар белән төзелешен чагыштырырга өйрәнү.

Гермафро-дитлар, арадаш хуҗа, тире- мускул кап-чыгы, ике яклы симметрия.9

Йомры суалчаннар тибы.
Практик дәрес.

Катнаш дәрес.

Эш дәфтәрлә-рен тутыру

Лаборатор эш №4. ”Йомры суалчаннар

ның күп-төрлелеге белән танышу”.

Йомры суалчаннарның төзелеш, үзенчәлеген ачыкларга өйрәнү. Парзитларча яшәүче төрләрен таный белергә ирешү.

Авыз ачык-лыгы, нерв боҗрасы, мускулату-ра, аерым җенеслелек.10

Боҗралы суалчаннар тибы.
Лекция.

Яңа теманы өйрәнү һәм беренчел ныгыту дәресе

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Эчке төзелешендәге орган-

нар системасын таный белергә өйрәнү, яссы суалчаннар белән охшаш һәм аерымлык якларын ачыклый белү.

Параподия, нәсел турында кайгырту. Полихетлар. Төкләр.11

Боҗралы суалчаннарның күптөрлелеге
Практик дәрес.

Катнаш дәрес

Эш дәфтәрлә-рен тутыру

Лаборатор эш №5. “Яңгыр суалчанының тышкы төзелеше ”

Таблицалардан, юеш препаратлардан боҗралы суалчаннарның вәкилләрен таный белергә өйрәнү, аларның кеше тормышында әһәмиятен ачыклау.

Олигохет-лар,

Саклагыч капсула,

анабиоз, диапауза.12

“Суалчаннар” бүлеген кабатлау дәресе.Зачет дәрес.
Тест.

13

Моллюскалар тибы.
Лекция.

Яңа теманы өйрәнү һәм беренчел ныгыту дәресе

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Моллюскалар-ның яшәү тирәлегенә җайлашуын ачыкларга , ике капкачлы, корсагаяклы, моллюскаларны чагыштырырга өйрәнү.

Мантия, саңаклар, карынчык, селәгәй бизләре.14

Моллюскаларның күптөрлелеге.
Практик дәрес.

Катнаш дәрес.

Эш дәфтәрлә-рен тутыру

Лаборатор эш №6. “Моллюска

ларның төзелеше һәм яшәү үзен-чәлекләре”.

Моллюска-

ларның безнең төбәктә очрый торганнарын танырга өйрәнү, лаборатор эш вакытында алган белемнәрне көндәлек тормышта кул-лану.

Йөрәк карын-

чыгы, ашкайнату бизе, бөерләр,15

Энә тирелеләр тибы.
Әңгәмә.

Катнаш дәрес.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Бер-берсенә охшамаган энә- тирелеләрне бер типка керүләрен ачыклау, төзелеш үзенчәлекләрен өй-рәнү.

Диңгез лаләләре, диңгез йолдызлары, голотурия-ләр.16

Буынтыгаяклылар тибы. Кысласыманнар.
Практик дәрес.

Яңа теманы өйрәнү һәм беренчел ныгыту дәресе

Эш дәфтәрлә-рен тутыру

Лаборатор эш №7. ”Кысласы

маннарның тышкы төзелеше”

Кысласыман-нарның гәүдә төзелешен, (тышкы һәм эчке төзелеше) өйрәнү, яшәү тирәлегенә җайлашуларын ачыклау

Хитин, мозаик күрү,

фасеткалы күзләр.17

Үрмәкүчсыман-нар классы. Талпаннар.
Әңгәмә.

Катнаш дәрес.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Үрмәкүчсы-маннарның җир-һава тирәлегенә яшәү өчен җайлашу билгеләрен өй-рәнү, ни өчен буынтыгаяклы-лар тибына керүен ачыклау.

Печәнче үр-мәкүчләр, ашкайнату системасы, үрмәкүчләр-нең сулавы, партеноге-нез.18

Бөҗәкләр классы. Класска гомуми характеристика.
Практик дәрес.

Катнаш дәрес

Эш дәфтәрлә-рен тутыру

Лаборатор эш №8 “Бөҗәкләр отрядын-дагы вәкилләрне өйрәнү.”

Бөҗәкләрнең авыз аппаратының төзелешен өйрәнү, ничек азык кабул итүенең асылына төшенү, кеше өчен файдалы бөҗәкләрне танырга өйрәнү.

Бал корты, тут ефәкчесе, паразит тер-митлар.19

Бөҗәкләр классы. Таракансыманнар, турыканатлылар, эскәккойрыклы-лар, көнлекчеләр.
Әңгәмә.

Катнаш дәрес

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Бу класска кергән бөҗәкләрне үзенчәлекле билгеләрнә карап аера белергә өйрәнү.

Аючикерт-кәләр, җирән, кара тараканнар, саранчалар.20

Бөҗәкләр классы. Энә караклары, бетләр, коңгызлар, кандалалар.
Әңгәмә.

Катнаш дәрес

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Бу класска керүче, авыл хуҗалыгына зыян салучы бөҗәкләрне таный белергә, һәм аларга каршы көрәш ысулларын өйрәнү.

Каты өске канат, кимерүче авыз аппа-раты, яфраг-ашарлар, кисмәннәр, филчекләр.21

Бөҗәкләр классы. Күбәләкләр, тигезканатлылар, икеканатлылар, борчалар.
Әңгәмә.

Катнаш дәрес

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Үзебезнең төбәгебездә яшәүче күбәләкләр, тигезканатлыларны таный белергә өйрәнү, борчаларга каршы көрәш ысулларын искә төшерү.

Гусеница, личинка, үлән бетләре.22

Бөҗәкләр классы. Элпәканатлылар.
Әңгәмә.

Катнаш дәрес

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Безнең якларда яшәүче элпә канатлыларның вәкилләрен таный белергә өйрәнү, ни өчен файдалы бөҗәкләр дип санауларына төшенү.

Җайдаклар, кырмыска-лар.23

Буынтыгаяклылар тибы бүлеген кабатлау дәресе.
Әңгәмә.

Зачет дәрес.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
24

Хордалылар тибы. Башсөяксезләр астибы.
Лекция.

Яңа теманы өйрәнү һәм беренчел ныгыту дәресе.

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Башсөяксезләр, башсөякле хордалылардан нәрсә белән аерылуларын ачыклау.

Ланцетник, боҗраавыз-лылар, мик-синнар.25

Умырткалылар. Балыклар класслары.


17

Практик дәрес.

Яңа теманы өйрәнү һәм беренчел ныгыту дәресе.

Эш дәфтәрлә-рен тутыру

Лаборатор эш №9 “Балыклар-ның тышкы төзелеше, хәрәкәтлә-нүе”

Балыкларның тышкы төзелешендәге үзенчәлекле билгеләрен, төп өлешләрен танырга өйрәнү.

Йөзү куыгы, орлыклык-лар, балыклар-ның ян сызыгы.26

Кимерчәкле балыклар классы.
Әңгәмә.

Катнаш дәрес

Әңгәмә рәвешендә со-рауларга җавап бирү.
Бу класс вәкилләренең кеше тормы-ындагы әһәмиятенә төшенү, гәүдә төзелешендәге органнарының ничек урнашуларын өйрәнү.

Ерткыч балыклар, диңгез мәчесе.


1   2   3   4Похожие:

Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Рабочая программа элективного курса «Молекулярная биология» для 10 классов составлена на основании следующих документов
Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Рабочая программа элективного курса «Молекулярная биология» для 10 классов составлена на основании следующих документов
Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Примерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©zazdoc.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы