Примерная программа по обществознанию (Письмо министерства образования и науки РФ от 07. 07. 2005г. №03 1263 «О примерных программах по учебноым предметам федерального базисного учебного плана») icon

Примерная программа по обществознанию (Письмо министерства образования и науки РФ от 07. 07. 2005г. №03 1263 «О примерных программах по учебноым предметам федерального базисного учебного плана»)НазваниеПримерная программа по обществознанию (Письмо министерства образования и науки РФ от 07. 07. 2005г. №03 1263 «О примерных программах по учебноым предметам федерального базисного учебного плана»)
Дата конвертации26.07.2013
Размер239.07 Kb.
ТипПримерная программа

Эш прораммасының статусы

Җәмгыять белеменнән 9 нчы сыйныф өчен эш программасы атнага 1 сәгать исәбеннән барлыгы 35 сәгать итеп түбәндәге документларга нигезләнеп төзелде:

  • Закон РФ и РТ «Об образовании»;

  • Федеральный компонент государственных стандартов основного общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004г №1089);

  • Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ МО РФ от 19.05.1998г. №1236);

  • Базисный учебный план (БУП) общеобразовательных учреждений (Приказ МО и Н РФ от 2 августа 2012 года №4165/12/ «Об утверждениибазисного учебного плана на 2012 – 2013 учебный год для образовательных учреждений РТ, реализующих программы начального и основного общего образования»;

  • Примерная программа по обществознанию (Письмо министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. № 03 – 1263 «О примерных программах по учебноым предметам федерального базисного учебного плана»);


Аңлатма язуы

Программа белем бирү стандартының фәнни тема эчтәлекләрен конкретлаштыра, дәрес сәгатьләрен курсның бүлекләренә һәм темаларга бүлүне тормышка ашыра.

Җәмгыять белеме курсы заманча социологик, икътисади, сәяси,хокукый,этик, социаль-психологик белемнәрне бербөтен, педагогик яктан нигезләнгән системага интеграллаштыра. Ул уку вакыты рамкалары шартларында кеше һәм җәмгыять турындагы белемнәрнең минимумын эченә ала. Бу белемнәр үзеңне һәм башка кешеләрне, әйләнә-тирәбездәге табигый һәм социаль дөньяда баручы процессларны аңларга һәм үзеңнең гражданлык хокукларыңны тормышка ашырырга ярдәм итә.

Өйрәнелә торган барлык материал бүлекләргә бүленгән. Һәрбер бүлектә өйрәнелергә тиешле дидактик берәмлек( тема) билгеләнгән; укучылар белергә, билгеләргә, сурәтләргә,аңлатырга, куллана белергә, бәяләргә тиешле төп белем һәм күнекмәләр (билгеләмәләр, вакыйгалар,объектлар, законнар, теорияләр, фактлар) төгәл күрсәтелгән. Бу бүлекләрдә шундый темалар билгеләнгән. “ Кеше һәм аның хокуклары”, “Сәяси сфера”, “Рухи сфера”. Төп мәсьәлә булып традицион методика кулланыла. Җәмгыять тормышындагы реаль проблемалар юридик белем бирүне дә үз эченә ала.

Предмет буенча санап кителгән планлаштырылган эш нәтиҗәләре укытучыга эшне укучыларның белемнәре дәүләт стандартына туры килерлек итеп максатчан планлаштырырга һәм эш нәтиҗәләрен, объектив бәяләргә мөмкинлек бирә.

Теманың төп компоненты булып текст тора. Аның белән бәйләнгән ярдәмче текстлар –сораулар, биремнәр, уку һәм фикер алышу өчен өстәмә материал методик юнәлештә була.

Биремнәр күптөрле: эзләнү, альтернатив, проблемалы һәм башкалар. Мондый дәресләрнең технологиясе үз эченә төрле процессларны ала:

-танып-белү;

-өйрәнү;

-информация алмашу;

-дәрестә алган белемнәрне куллану.


Җәмгыять белеме” курсын өйрәнүнең максатлары:

- законны һәм хокукый тәртипне хөрмәт итүче,икътисади фикер йөртүче, сәяси һәм хокукый культурага ия, әхлакый шәхес үстерү;

- гомумроссиягә туры килгән җаваплы граждан, хокукый үзаң һәм башка кешеләрнең фикеренә, диненә түземлек тәрбияләү;

- кешеләрнең икътисади һәм башка төр эшчәнлекләре, җәмгыять һәм аның өлкәләре,җәгыятьтәге мөнәсәбәтләрне хокукый көйләү турында белемнәр

системасын үзләштерү;

- социаль мәгълүматларны ала һәм фикер йөртә, анализлый һәм системага сала белергә өйрәтү.

^ 9 нчы сыйныф укучылары өчен таләпләр:

Укучы белергә/ аңларга тиеш:

Хакимият, абруй;

Дәүләтләр барлыкка килү сәбәпләре, аларның функцияләре, төп билгеләре;

Идарә итү формалары, демократия формаларының асылы, сәяси системаларга бәяләмә;

Сәяси режимнар: төрләре һәм формалары;

Төшенчә гражданлык җәмгыятьләре, гражданлыклар институтлары, хокукый дәүләт билгеләре;

Сайлаулар, референдум ;

Сәяси партияләр, функцияләре һәм роле;

Хакимиятләр бүленеше;

Конституцияләр;

Юридик җаваплылыклар;

Мәдәният, этикет;

Дин, нәфис мәдәниятләр, сәнгатьләр;

Эшли белергә:

Хакимиятләр эшчәнлеген анализлый белергә;

Республика һәм монархияне чагыштыра белергә;

Сәяси режимнарның үзенчәлекләрен аңлата белергә;

Сәяси партияләрне чагыштыра белергә;

Хакимиятләр бүленешенең асылын аңлатырга;

Җирле үзидарәләр системасын аңлатырга;

Мәдәният формаларын характерларга;

Кулланырга:

  1. иң мөһим социаль проблемалар буенча өйрәнү мәсьәләләре чишү процессында социаль- икътисади һәм гуманитар белемнәрне.

Эш программасы бердәм дәүләт стандартына нигезләп төзелде.

Дәресләрдә милли-төбәк компоненты куллану мөмкинчелеге зур. Һәрбер теманы өйрәнгәндә мисал өчен үз республикабыз, районыбыз, авылыбыз турында материаллар кулланырга мөмкин.

^ Программаның эчтәлеге

9 нчы сыйныф ( 35 сәг.)

1 нче бүлек. Сәяси сфера (11 сәг.)

Тема1 Хакимият

Көч, хакимият, абруй. Дәүләт хакимияте: 1. Башкарма 2. Закон чыгаручы 3. Суд

Төп төшенчәләр: көч, хакимият, абруй, хакимият иерархиясе

Тема2 Дәүләт

Җәмгыятьнең сәяси системасы. Дәүләтнең төп сыйфатлары. суверенитет

Төп төшенчәләр: дәүләт. Суверенитет, суверенлык

Тема3 Дәүләтнең эчке һәм тышкы функцияләре

Дәүләтнең эчке һәм тышкы функцияләре. Дәүләт монополиясе

Төп төшенчәләр: дәүләт функцияләре, дәүләт монополиясе

Тема4 Милли дәүләт төзелеше

Милләтләрнең берләшүе. Милләтләрнең аерымлануы. Сепаратизм.үзәкләшкән дәүләтләр Милли дәүләт төзелешенең төп формалары

Төп төшенчәләр: милли дәүләт төзелеше, сепаратизм, үзәкләшкән дәүләт, империя

Тема5 Идарә формалары

Дәүләт формасы. Сәяси идарә формалары. Демократия. Республика төрләре: парламент, президент, катнаш республика. Импичмент

Төп төшенчәләр: монархия, аристократия, демократия, тирания, олигархия, республика, импичмент

Тема6 Сәяси режимнар

Авторитаризм. Демократик һәм демократик булган режимнар. Парламент

Төп төшенчәләр: авторитаризм, тоталитаризм. парламент

Тема7 Гражданлык җәмгыяте

Гражданлык. Сайлау хокуклары

Төп төшенчәләр: гражданлык, гражданлык җәмгыяте

Тема8 Хокукый дәүләт

Хокукый дәүләт һәм аңа хас билгеләр. Тоталитаризм.

Төп төшенчәләр: хокукый дәүләт

Тема9 Тавыш бирү, сайлаулар, референдум

Актив сайлау хокукы, пассив сайлау хокукы. Электорат. Референдум.

Төп төшенчәләр: актив сайлау хокукы, пассив сайлау хокукы

Тема10 Сәяси партияләр

Сәяси партия һәм функцияләре: сәяси, вәкиллекле, электораль, социальләштерү, рекруиторлык

Төп төшенчәләр: сәяси партия, сәяси программа

Тема11 Күп партиялелек

Сәяси партияләрнең бүленүе: оештырылу ысулы, хакимияткә мөнәсәбәте, әгъзалык, җәмгыятькә мөнәсәбәте буенча.төрләре. куп партиялелек

Төп төшенчәләр: күп партиялелек

2 нче бүлек. Кеше һәм анаң хокуклары (10 сәг.)

Тема12 Хокук

Социаль нормалар хокук Йөкләмә. Хокук функцияләре. Хокук нормасы

Төп төшенчәләр: социаль нормалар, хокук, хокукый культура, хокук нормасы, хокук тармагы

Тема13 Хокук тармаклары

Хокук тармаклары: Конституцион хокук, җинаятькә каршы хокук. Административ хокук. Гражданлык – процессуаль хокук, гражданлык хокукы, гаилә хокукы

Төп төшенчәләр: хокук тармагы

Тема14 Закон һәм хакимият

Дәүләт тармаклары. Президент.РФ судлары. Хокук саклау органнары

Төп төшенчәләр: Федераль Җыелыш, хөкүмәт. Президент, Конституцион суд, хокук саклау органнары. адвокатура

Тема15 Конституция

Кешенең хокукый статусы, конституция, тарихы, РФ Конституциясе, төп бурычлар

Төп төшенчәләр: конституция, кешенең хокукый статусы, гражданлык, конституцион бурычлар

Тема16 Хокук һәм милек мөнәсәбәтләре

Милекче, милек мөнәсәбәтләре, милеккә хуҗа булу хокуклары. Килешү һәм шартнамәләр

Төп төшенчәләр: милек мөнәсәбәтләре. Милеккә хокук, килешү. Шартнамә, дәгъва

Тема17 Кулланучы һәм аның хокуклары

Кулланучы, башкаручы. җитештерүче

Төп төшенчәләр: кулланучы, башкаручы, әзерләүче

Тема18 Хезмәт һәм хокук

Хезмәт шартнамәсе – контракт. Хезмәт дисциплинасы, хезмәткәрнең хокукы

Төп төшенчәләр: хезмәт хокукы, балалар хезмәте

Тема19 Хокук, гаилә, бала

Ата – ана һәм бала хокуклары, хокукый сәләтлелек

Төп төшенчәләр: өйләнешү контракты

Тема20 Гомумгражданлык һәм сәяси хокуклар

Гаилә хокукы, белемгә хокук, социаль хокуклар, торак хокукы, хезмәт хокукы

Төп төшенчәләр: хокукый сәләтле, эш – гамәлгә сәләтлелек

Тема21 Җинаять

Гаеп эш һәм җинаять. Административ җаваплылык җәза төрләре

Төп төшенчәләр: җинаять, гаеп эш, балигъ булмаганнарга җәза бирү

3 нче бүлек. Рухи сфера (8 сәг)

Тема22 Нәрсә ул мәдәният

Мәдәният: матди мәдәният һәм рухи мәдәният. Мәдәният комплексы. Мәдәни мирас

Төп төшенчәләр: мәдәният, мәдәният комплексы. Этикет, мәдәни мирас, мәдәният универсалийлары

Тема23 Мәдәни нормалар

Мәдәни нормалар, гадәтләр. Этикет,гореф – гадәтләр. традицияләр

Төп төшенчәләр: мәдәният нормалары, манералар. Гореф – гадәтләр, традицияләр, гадәтләр, мода, үрнәк гадәтләр. Мораль, гади хоку, санкцияләр

Тема24 Мәдәният формалары

Эдитар мәдәният, халык мәдәнияте, массакүләм мәдәният

Төп төшенчәләр: мәдәният

Тема25 Субкультура

Субкультура. контркультура

Төп төшенчәләр: Субкультура

Тема26 Дин

Инану, миф, мифология. Тотемизм, фетишизм, анимизм

Төп төшенчәләр: дин. Архаик диннәр, дөньякүләм диннәр

Тема27 Дини культ

Культ, ата – бабалар культы

Төп төшенчәләр: культ

Тема28 Сәнгать

Сәнгать, нәфис мәдәният, функцияләре

Төп төшенчәләр: нәфис мәдәният, фольклор, “ирекле мәдәният”

Тема29 Мәгариф

Мәгариф, баскычлары. Укучы – гомуми белем алучы баланың юридик статусы

Төп төшенчәләр: мәгариф системасы, мәктәп, гимназия, укучы

Тема30 Фән

Фәннең төп вазыйфасы, фәнни эшчәнлекнең максаты, фәннәрнең бүленеше

Төп төшенчәләр: фән, университет, академия

Кереш дәрес -1

Кабатлау дәресләре - 4

^ Методик кулланмалар:

Дәреслек: А.И.Кравченко “Җәмгыять белеме” Казан “Хәтер ” 2005 ел.

РФ Конституциясе, ТР Конституциясе. Мультимедийный учебно-методический комплекс “ Законнар кайда туалар ” Казан 2009 ел.
Дәрес темасыСәгать саны

Дәрес тибы

Дәрестә кулланган эш төрләре

Контроль төре

Үзләштерергә яки камилләштерергә тиешле белем һәм күнекмәләр

Өй эше

Дата

План

Факт

1 нче бүлек. Сәяси сфера (11 сәг.)

1

Җәмгыять белеменә кереш дәрес1


Кереш дәрес

Төрле чыганаклар өстендә эш, телдән эш5-6 битләрне укырга2

Хакимият

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Төрле чыганаклар өстендә эш, телдән эш

Телдән фронталь җавап алу

Көч, хакимият, абруй. Дәүләт хакимияте: 1. Башкарма 2. Закон чыгаручы 3. Суд

§ 1 11 бит 1-6 сорауларга җавап әзерләргә3

Дәүләт1

Белемнәрне системага салу дәресе

Төрле чыганаклар өстендә эш, телдән эш

Язма эшләрне тикшерү

Җәмгыятьнең сәяси системасы. Дәүләтнең төп сыйфатлары. суверенитет

§ 2 19 бит 1-5 сорауларга җавап әзерләргә4

Дәүләтнең эчке һәм тышкы функцияләре1

Белемнәрне системага салу дәресе

Лекция

Телдән фронталь җавап алу

Дәүләтнең эчке һәм тышкы функцияләре. Дәүләт монополиясе

§ 2 20 бит 6-10 сорауларга җавап әзерләргә5

Милли дәүләт төзелеше1

Белемнәрне системага салу дәресе

Лекция

Телдән фронталь җавап алу

Милләтләрнең берләшүе. Милләтләрнең аерымлануы. Сепаратизм.үзәкләшкән дәүләтләр Милли дәүләт төзелешенең төп формалары

§ 329 бит 1-8 сорауларга җавап әзерләргә6

Идарә формалары1

Катнаш дәрес

Төрле чыганаклар өстендә эш, телдән эш

Телдән фронталь җавап алу

Дәүләт формасы. Сәяси идарә формалары. Демократия. Республика төрләре: парламент, президент, катнаш республика. Импичмент

§ 4 38 бит 1-7 сорауларга җавап әзерләргә7

Сәяси режимнар

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Төрле чыганаклар өстендә эш, телдән эш

Телдән фронталь җавап алу

Авторитаризм. Демократик һәм демократик булган режимнар. Парламент

§ 5 45 бит 1-7 сорауларга җавап әзерләргә8

Гражданлык җәмгыяте1

Катнаш дәрес

Лекция

Практик эш, төрле ситуцияле биремнәр чишү

Гражданлык. Сайлау хокуклары

§ 6 55 бит 1,2 һәм 4.5 сорауларга җавап әзерләргә9

Хокукый дәүләт

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Төрле чыганаклар өстендә эш, телдән эш

Телдән фронталь җавап алу

Хокукый дәүләт һәм аңа хас билгеләр. Тоталитаризм.

§ 6 55 бит 3,6,8 сорауларга җавап әзерләргә10

Тавыш бирү, сайлаулар, референдум

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Төрле чыганаклар өстендә эш, телдән эш

Телдән фронталь җавап алу

Актив сайлау хокукы, пассив сайлау хокукы. Электорат. Референдум.

§ 7 инша “безнең илдә яшьләрнең сайлау активлыгына ничек ирешергә мөмкин?”11

Сәяси партияләр

1

Катнаш дәрес

Лекция

Язма эшләрне тикшерү

Сәяси партия һәм функцияләре: сәяси, вәкиллекле, электораль, социальләштерү, рекруиторлык

§ 8 68 бит 1-3 сорауларга җавап әзерләргә12

Күп партиялелек

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Төрле чыганаклар өстендә эш, телдән эш

Телдән фронталь җавап алу

Сәяси партияләрнең бүленүе: оештырылу ысулы, хакимияткә мөнәсәбәте, әгъзалык, җәмгыятькә мөнәсәбәте буенча.төрләре. куп партиялелек

§ 8 68 бит 4-7 сорауларга җавап әзерләргә. Практикум13

Сәяси сфера турында кабатлау дәресе

1

Белемнәрне ныгыту дәресе
Практик эш, төрле ситуцияле биремнәр чишү
---2 нче бүлек. Кеше һәм анаң хокуклары (10 сәг.)

14

Хокук

1

Катнаш дәрес

Лекция

Язма эшләрне тикшерү

Социаль нормалар хокук Йөкләмә. Хокук функцияләре. Хокук нормасы

§ 9 81 бит 1-5 нче сорауларга җавап әзерләргә15

Хокук тармаклары

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Лекция

Практик эш, төрле ситуцияле биремнәр чишү

Хокук тармаклары: Конституцион хокук, җинаятькә каршы хокук. Административ хокук. Гражданлык – процессуаль хокук, гражданлык хокукы, гаилә хокукы

§ 9 81 бит 6-8 нче сорауларга җавап әзерләргә практикум16

Закон һәм хакимият

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Төрле чыганаклар өстендә эш, телдән эш

Телдән фронталь җавап алу

Дәүләт тармаклары. Президент.РФ судлары. Хокук саклау органнары

§ 10 89 бит 1-6 нчы сорауларга җавап әзерләргә17

Конституция

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Лекция

Телдән фронталь җавап алу

Кешенең хокукый статусы, конституция, тарихы, РФ Конституциясе, төп бурычлар

§ 11 96 бит 1-7 сорауларга җавап әзерләргә, табл. 97 бит18Хокук һәм милек мөнәсәбәтләре

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Төрле чыганаклар өстендә эш, телдән эш

Телдән фронталь җавап алу

Милекче, милек мөнәсәбәтләре, милеккә хуҗа булу хокуклары. Килешү һәм шартнамәләр

§ 12 102 бит 1-5 сорауларга җавап әзерләргә19

Кулланучы һәм аның хокуклары

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Лекция

Практик эш, төрле ситуцияле биремнәр чишү

Кулланучы, башкаручы. җитештерүче

§ 13 Инша “Кулланучы буларак, үз хокукларыгызны ничек якларга мөмкин?”20

Хезмәт һәм хокук

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Төрле чыганаклар өстендә эш, телдән эш

Телдән фронталь җавап алу

Хезмәт шартнамәсе – контракт. Хезмәт дисциплинасы, хезмәткәрнең хокукы

§ 14 110 бит 1-5 сорауларга җавап әзерләргә21

Хокук, гаилә, бала

1

Катнаш дәрес

Төрле чыганаклар өстендә эш, телдән эш

Телдән фронталь җавап алу

Ата – ана һәм бала хокуклары, хокукый сәләтлелек

§ 15 117 бит 1-5 сорауларга җавап әзерләргә22

Гомумгражданлык һәм сәяси хокуклар

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Төрле чыганаклар өстендә эш, телдән эш

Язма эшләрне тикшерү

Гаилә хокукы, белемгә хокук, социаль хокуклар, торак хокукы, хезмәт хокукы

§ 15 Инша “Бозылган хокукларны ничек якларга мөмкин?”23

Җинаять

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Лекция

Телдән фронталь җавап алу

Гаеп эш һәм җинаять. Административ җаваплылык җәза төрләре

§ 16 125 бит 1-10 сорауларга җавап әзерләргә24

Кеше һәм аның хоуклары турында кабатлау дәресе

1

Белемнәрне ныгыту дәресе
Практик эш, төрле ситуцияле биремнәр чишү
---3 нче бүлек. Рухи сфера (8 сәг)

25

Нәрсә ул мәдәният

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Лекция

Практик эш, төрле ситуцияле биремнәр чишү

Мәдәният: матди мәдәният һәм рухи мәдәният. Мәдәният комплексы. Мәдәни мирас

§ 17 135 бит 1-9 сорауларга җавап әзерләргә26

Мәдәни нормалар

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Төрле чыганаклар өстендә эш, телдән эш

Телдән фронталь җавап алу

Мәдәни нормалар, гадәтләр. Этикет,гореф – гадәтләр. традицияләр

§ 18 143 бит 1-7 сорауларга җавап әзерләргә, 144 бит табл.27

Мәдәният формалары

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Төрле чыганаклар өстендә эш, телдән эш

Телдән фронталь җавап алу

Эдитар мәдәният, халык мәдәнияте, массакүләм мәдәният

§ 19 152 бит 1-6 сорауларга җавап әзерләргә28

Субкультура

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Төрле чыганаклар өстендә эш, телдән эш

Язма эшләрне тикшерү

Субкультура. контркультура

§ 19 152 бит 7-8 сорауларга җавап әзерләргә, табл. тутырырга29

Дин

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Лекция

Практик эш, төрле ситуцияле биремнәр чишү

Инану, миф, мифология. Тотемизм, фетишизм, анимизм

§ 20 162 бит 1-4 сорауларга җавап әзерләргә, табл. Тәртипкә китерергә30

Дини культ

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Төрле чыганаклар өстендә эш, телдән эш

Телдән фронталь җавап алу

Культ, ата – бабалар культы

§ 20  инша “Хәзерге заман кешесе тормышында дини йолалар нинди урын алып торалар?”31

Сәнгать

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Төрле чыганаклар өстендә эш, телдән эш

Телдән фронталь җавап алу

Сәнгать, нәфис мәдәният, функцияләре

§ 21 172 бит 1-5 сорауларга җавап әзерләргә32

Мәгариф

1

Катнаш дәрес

Лекция

Телдән фронталь җавап алу

Мәгариф, баскычлары. Укучы – гомуми белем алучы баланың юридик статусы

§ 22 179 бит 1-4 сорауларга җавап әзерләргә33

Фән

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Төрле чыганаклар өстендә эш, телдән эш

Язма эшләрне тикшерү

Фәннең төп вазыйфасы, фәнни эшчәнлекнең максаты, фәннәрнең бүленеше

§ 23  186 бит 1-4 сорауларга җавап әзерләргә34

Рухи сфера турында кабатлау дәресе

1

Белемнәрне ныгыту дәресе
Практик эш, төрле ситуцияле биремнәр чишү
Гомуми кабатлау дәресенә әзерләнергә35

Гомуми кабатлау дәресе

1

Белемнәрне ныгыту дәресе


---


Барлыгы

Теоретик материал

Кабатлау

35

31

4Похожие:

Примерная программа по обществознанию (Письмо министерства образования и науки РФ от 07. 07. 2005г. №03 1263 «О примерных программах по учебноым предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по обществознанию (Письмо министерства образования и науки РФ от 07. 07. 2005г. №03 1263 «О примерных программах по учебноым предметам федерального базисного учебного плана»)
...
Примерная программа по обществознанию (Письмо министерства образования и науки РФ от 07. 07. 2005г. №03 1263 «О примерных программах по учебноым предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по обществознанию (Письмо министерства образования и науки РФ от 07. 07. 2005г. №03 1263 «О примерных программах по учебноым предметам федерального базисного учебного плана»)
...
Примерная программа по обществознанию (Письмо министерства образования и науки РФ от 07. 07. 2005г. №03 1263 «О примерных программах по учебноым предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по обществознанию (Письмо министерства образования и науки РФ от 07. 07. 2005г. №03 1263 «О примерных программах по учебноым предметам федерального базисного учебного плана»)
...
Примерная программа по обществознанию (Письмо министерства образования и науки РФ от 07. 07. 2005г. №03 1263 «О примерных программах по учебноым предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по обществознанию (Письмо министерства образования и науки РФ от 07. 07. 2005г. №03 1263 «О примерных программах по учебноым предметам федерального базисного учебного плана»)
...
Примерная программа по обществознанию (Письмо министерства образования и науки РФ от 07. 07. 2005г. №03 1263 «О примерных программах по учебноым предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Рабочая программа элективного курса «Молекулярная биология» для 10 классов составлена на основании следующих документов
Примерная программа по обществознанию (Письмо министерства образования и науки РФ от 07. 07. 2005г. №03 1263 «О примерных программах по учебноым предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Рабочая программа элективного курса «Молекулярная биология» для 10 классов составлена на основании следующих документов
Примерная программа по обществознанию (Письмо министерства образования и науки РФ от 07. 07. 2005г. №03 1263 «О примерных программах по учебноым предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Примерная программа по обществознанию (Письмо министерства образования и науки РФ от 07. 07. 2005г. №03 1263 «О примерных программах по учебноым предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Примерная программа по обществознанию (Письмо министерства образования и науки РФ от 07. 07. 2005г. №03 1263 «О примерных программах по учебноым предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Примерная программа по обществознанию (Письмо министерства образования и науки РФ от 07. 07. 2005г. №03 1263 «О примерных программах по учебноым предметам федерального базисного учебного плана») iconПримерная программа по биологии (Письмо министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©zazdoc.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы